Al van jongs af aan is Eljakim graag bezig met techniek. Als kind hielp hij mee met het opruimen van licht- en geluidstechniek na afloop van evenementen, ging naar een elektro-hobbyclub, installeerde een eigen groepenkast op zolder en bouwde zijn eigen website.

Eljakim

Toen Eljakim aan de slag ging met zijn profielwerkstuk van de HAVO, kreeg hij “Arduino” te horen. Dat zegde hem nog niet zoveel, maar aan het einde van het project had hij uit originele treinonderdelen een volledig functionerende treincabine gebouwd, welke tevens een treinsimulatieprogramma aan kon sturen. Dit was dan ook een dikke 10 waard.

In 2014 verliet Eljakim zijn ouderlijk huis en ging hij in het zuidelijke Eindhoven Mechatronica aan de Fontys Hogeschool Engineering studeren. Nadat hij zijn afstudeeropdracht in Duitsland afrondde, is hij Bachelor of Engineering en kan hij vloeiend Duits.